I-Buddy

I drain to nie tylko odwodnienia ale również użyteczne akcesoria takie jak I-Buddy. 

Jest to bloczek z polistyrenu, który gwarantuje łatwe i dokładne ustawienie odwodnienia. Ponadto niweluje nierówności posadzki. 

Dzięki I-Buddy czas instalacji jest wyraźnie zredukowany a ryzyko zrobienia pomyłki podczas montażu jest marginalne.