SYSTEM DDS

Wiele lat beztroskiego użytkowania prysznica bez barier: DDS
Z biegiem czasu w miejscach łączenia istnieje możliwość, że
woda przedostanie się przez fugi i znajdzie się pod płytkami .
I-Drain jest zaprojektowany w ten sposób, że woda jest
odprowadzana do systemu kanalizacji i nie zalega pod
płytkami podłogowymi.