Gwarantowana wydajność

Standardowa pojemność I-DRAIN to 26,4 l/min. 

Zdolność ta jest osiągnięta, gdy słup wody jest 9mm nad rusztem i rura kanalizacyjna ma nachylenie 1%. 

I-drain jest najniższym odwodnieniem z proporcjonalnie najwyższą pojemnością systemu.

System łączenia odwodnień daje nieograniczone możliwości długości i kształtu.